Szkoła Anglica Language School Polityka Klasowa

Proszę zapoznać się z zasadami dotyczącymi zajęć przed rozpoczęciem kursu. Zasady te należy przestrzegać przez cały czas trwania kursu.

 1. Prosze znaleźć spokojne i ciche miejsce na czas trwania zajęć, z dala od odgłosów rodziny i innych, z dala od domowych zwierząt i hałasu.
 2. Proszę przychodzić na zajęcia na czas. Zajęcia rozpoczynają się o zaplanowanej godzinie, wiec daj sobie kilka minut przed połączeniem się na przygotowanie miejsca do nauki, materiałów, sprawdzenie, że audio i wideo działa, itp. Uczniowie spóźnieni na zajęcia dłużej niż 15 minut nie zostaną wpuszczeni, a lekcja zostanie uznana za odbytą.
 3. Dołącz do zajęć online, korzystając z linku udostępnionego przez nauczyciela. Kliknij go na kilka minut przed rozpoczęciem zajęć. Będziesz czekać w wirtualnej poczekalni, a Twój nauczyciel wpuści Cię na zajęcia online o wyznaczonej porze.
 4. Przygotuj wszystkie materiały do ​​zajęć, na przykład zeszyt, coś do pisania, markery, itp.
 5. Podczas zajęć nie należy spożywać jedzenia. Proszę zjeść przed lub po lekcji.
 6. Pozostań przy swoim miejscu pracy przez cały czas trwania lekcji online.
 7. Szanuj proces uczenia się. Słuchaj nauczyciela, gdy mówi (lub innych uczniów, jeśli jest to grupa), bierz udział w dyskusjach, odrabiaj lekcje, szanuj nauczyciela (i innych uczniów, jeśli są obecni).
 8. Szanuj punkty widzenia i opinie innych uczniów i stosuj się do metod uprzejmej komunikacji.
 9. Nie korzystaj z internetu ani telefonu podczas zajęć, chyba że nauczyciel poprosi Cię o to w celu wykonania zadania.
 10. Nie wysyłaj wiadomości do innych uczniów w czasie zajęć, chyba że nauczyciel Cię o to poprosi.
 11. Wykonując zadania i ćwiczenia, udzielaj odpowiedzi bez sprawdzania ich online. Zamiast tego wykonuj je samodzielnie lub z partnerem/partnerami. Jeśli masz problemy z zadaniem, możesz prywatnie napisać do nauczyciela podczas lekcji, a on ci pomoże.
 12. Nie udostępniaj żadnych informacji, zdjęć, filmów ani danych kontaktowych innych uczniów / nauczycieli poza klasą.
 13. Nie rób zrzutów ekranu z wizerunkiem innych uczniów / nauczycieli.
 14. Nie nagrywaj lekcji. Wszystkie materiały z lekcji zostaną wysłane po każdych zajęciach.
 15. Włącz wideo i wycisz mikrofon, gdy nauczyciel o to poprosi. Czasami nauczyciel wyciszy Twój mikrofon - jest to normalne. Mikrofony innych uczniów też będą wyciszone. Ma to na celu zarządzanie klasą internetową i pomóc Tobie i innym w koncentracji.
 16. Jeśli chcesz mówić i bierzesz udział w zajęciach grupowych, użyj ikony Podnieś Rękę.
 17. Nie używaj wirtualnego tła, ponieważ może to rozpraszać innych.
 18. Osoby dopuszczające się jakiegokolwiek zachowania, które jest dyskryminujące, agresywne, niewłaściwe, lub nękające, zostaną usunięte z kursu bez zwrotu kosztów kursu.
 19. Ciesz się lekcjami i bądź aktywnym uczestnikiem.